Bjørn Lien klarte HIO på hol 5 siste veke – pitch

Klubben gratulerer ! 🙂

Årsmøte Nordfjord Golfklubb 2021

Årsmøteinnkalling_NGK_ 2021

Årsmøteinnkalling_SGP_ 2021

Årsmøtet vert halde på Stokkenes Gjestegard, torsdag 27.05.2021, kl. 18.00

Sakliste:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Val av møteleiar, referent og to medlemar til å skrive under protokollen.
 3. Styrets årsmelding 2020
 4. Rekneskap 2020 og budsjett 2021
 5. Regulering av kontingent, greenfee, årskort
 6. Val av leiar
 7. Val av styremedlemar, varamedlemar og komitémedlemar
 8. Eventuelt.

 

Nordfjordeid, 9. mai 2021

 

………………………………………………..                                          ……………………………………….

Joar Sæten, sign                                                                    Kent Tryggestad, sign

-sekretær-                                                                              -styreleiar-

 

Laurdag 1.mai stilte ein god dugnadsgjeng opp og ferdig stilte ny øvings green.

Eit godt stykke arbeid gjer at vi i løpet av sommaren kan tilby golfspelarar og kursdeltakarar fine treningsfasilitetar. Takk til ein trufast skare medlemmar som dreg lasset saman!

Hei det er behov for ein ny dugnad – måndag 03.mai kl. 18.00

Restraking av bana og flytting av masse med traktor

Ta med rive – hanskar og godt humør 🙂

 

Banekommitéen

 

Nordfjord Golfklubb har no bestemt at vi opnar bana for spel på sommargreenar laurdag 01. mai kl. 12.00

Ta omsyn til smitteverrnreglar

Vi ynskjer alle ein god golfsesong !

Styret

Nordfjord Golfklubb inviterer til vårdugnad laurdag 24. april kl. 13.00

Ta med rive og plenrive – arbeidet er stort sett raking og rydding av kvister på fairways og greenar.

Vel møtt

Banekommiteen

Hei sesongen er snart i gang og vi inviterer nye som er interesserte:

VTG – kurs, tysdag 27. april kl. 17.00 – 20.00 på Stokkenes Golfpark

Påmelding og/eller spørsmål til 92037960 eller 97511194 – eller på e-post til post@norgolf.com

På grunn av covid situasjonen er det ikkje tilrådelig å arrangere årsmøte. Vi utsetter dette på ubestemt tid, og dagens styre fortsetter til årsmøtet er avholdt. Men kan melde at vi har hatt et svært godt golfår. Økning i medlemsmassen og sunn og god økonomi. Styret har besluttet at vi viderefører dagens nivå på kontingent, og det sendes ut faktura på dette i starten av februar.
Golfhelsing
Kent Tryggestad
Styreleder

Årsmøte Nordfjord Golfklubb 2021

Årsmøteinnkalling_NGK_ 2021

Årsmøteinnkalling_SGP_ 2021

 

Årsmøtet vert halde på Nordfjord Hotell, torsdag 04.02.2021, kl. 18.00

 

Eventuelle smittevern tiltak kan føre til at vi ikkje får gjennomført fysisk møte.

 

Sakliste:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Val av møteleiar, referent og to medlemar til å skrive under protokollen.
 3. Styrets årsmelding 2020
 4. Rekneskap 2020 og budsjett 2019
 5. Regulering av kontingent, greenfee, årskort
 6. Val av leiar
 7. Val av styremedlemar, varamedlemar og komitémedlemar
 8. Eventuelt.

 

 

Nordfjordeid, 21. januar 2021

 

………………………………………………..                                          ……………………………………….

Joar Sæten, sign                                                                    Kent Tryggestad, sign

-sekretær-                                                                              -styreleiar-

Dato for årsmøtet er satt til 04. februar 2021- innkalling kjem