Bana er no åpen for spel

Velkomne til moro og trim på Stokkenes Golfpark

Ny dugnad for å kunne opne bana snart

Hei – fint om flest mogeleg møter til dugnad torsdag 26. april kl. 17.30 på Stokkenes 🙂 ta med rive og godt humør

Terminliste lagt ut

Ny terminliste for 2018 er lagt under Terminliste – merk kommentarar øverst på arket !

Opning av bana er usikkert. Lufting av greenar neste veke. Det første sommarslaget får vi ta når bana er opna. 

Vi bruker Golfbox for påmelding på alle konkurransar, og Vipps ved betaling.

Snart tid for golf

Ein del is på greenane – men no er dei rydda. Takk for godt dugnadsarbeid igjen !

Alle greenar er fri for is og snø. Med sol og varme framover så blir det golf om nokre veker?

Jon Tore Sætre viser fram bærbar golfsimulator 08.02.2018

Nokre av våre medlemar fekk demonstrert denne

Årsmøte Nordfjord GK og Stokkenes Golfpark

Innkalling til Årsmøter 2018 for året 2017 – 01. februar kl. 18.30 i Skreddarhuset, Øyane 11

Nordfjord GK:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Val av møteleiar, referent og to medlemar til å skrive under protokollen.
 3. Styrets  årsmelding 2017
 4. Rekneskap 2017 og budsjett 2018
 5. Regulering av kontingent, greenfee, årskort
 6. Val av leiar
 7. Val av styremedlemar, vara medlemar og komitémedlemar
 8. Eventuelt

Stokkenes Golfpark:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Val av møteleiar, referent og to medlemar til å skrive under protokollen.
 3. Styrets  årsmelding 2017
 4. Rekneskap 2017 og budsjett 2018
 5. Val av leiar
 6. Val av styremedlemar, vara medlemar
 7. Eventuelt

Vel møtt – etter årsmøte vert det sosial samling på Nordfjord Hotell

Styret

Oppdatert resultatliste for Sommarslaget er lagt ut

Sjå under fane Resultatlister

God Jul !

Momskompensasjon for 2016

NGK fekk kr. 25.163,- vil du være med i våre aktivitetar i 2018 – kva skal til ? ta kontakt 🙂