Snart tid for golf

Ein del is på greenane – men no er dei rydda. Takk for godt dugnadsarbeid igjen !

Alle greenar er fri for is og snø. Med sol og varme framover så blir det golf om nokre veker?

Jon Tore Sætre viser fram bærbar golfsimulator 08.02.2018

Nokre av våre medlemar fekk demonstrert denne

Årsmøte Nordfjord GK og Stokkenes Golfpark

Innkalling til Årsmøter 2018 for året 2017 – 01. februar kl. 18.30 i Skreddarhuset, Øyane 11

Nordfjord GK:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Val av møteleiar, referent og to medlemar til å skrive under protokollen.
 3. Styrets  årsmelding 2017
 4. Rekneskap 2017 og budsjett 2018
 5. Regulering av kontingent, greenfee, årskort
 6. Val av leiar
 7. Val av styremedlemar, vara medlemar og komitémedlemar
 8. Eventuelt

Stokkenes Golfpark:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Val av møteleiar, referent og to medlemar til å skrive under protokollen.
 3. Styrets  årsmelding 2017
 4. Rekneskap 2017 og budsjett 2018
 5. Val av leiar
 6. Val av styremedlemar, vara medlemar
 7. Eventuelt

Vel møtt – etter årsmøte vert det sosial samling på Nordfjord Hotell

Styret

Oppdatert resultatliste for Sommarslaget er lagt ut

Sjå under fane Resultatlister

God Jul !

Momskompensasjon for 2016

NGK fekk kr. 25.163,- vil du være med i våre aktivitetar i 2018 – kva skal til ? ta kontakt 🙂

Gratrotandelen – legg til NGK når du tipper !

– legg deg til og slik støttar du det frivillege arbeidet i golfklubben – ca 2000 timar dugnad i året

Avslutning av sesongen og sosiale aktivitetar

Hei styret har vedteke følgande;

Det vert samling 02. november kl. 20.00 på Kinarestauranten –  der det vert mogeleg å kjøpe mat mm. Samtidig vert det premieutdeling for Sommarslaget og Nattgolfen. Påmelding er nødvendig til Frode Nord eller Arild Hjelmeland innan 31. oktober takk og velkomne skal de være 🙂

Samtidig vil styret minne om:

Vi har som fast målsetting om at vi har sosial samling kvar første torsdag i mnd kl. 20.00. Set av tid i kalender no og plassering kjem vi tilbake til på nett/sosiale media.

Nordfjord GK har open sosial samling i Malakoff bar på Nordfjord Hotell kvar første torsdag i mnd. gjennom vinteren. Møt opp alle som vil kl. 20.00 ! 🙂
07.12
04.01
01.02
01.03
05.04
Vel møtt

Styret

Nattgolf !!

NGK inviterer til Nattgolf mandag 23. oktober 2017,  kl. 19.00 på Stokkenes.

Påmelding i Golfbox eller ved oppmøte – møt opp seinast 18.30

Sportskommiteen