De er hjarteleg velkomne til speling 🙂

Hei alle
De er inviterte til å være med på årets første dugnad på bana – oppmøte ved klubbhuset
Dei som er med får ein gratis kveld på drivingrange.
Ta med rive og godt humør 🙂

Hei

Styret kallar inn til årsmøte sjå lenkjer til agenda under

Styret har vedteke at klubben dekkjer middag mens eventuelt drikkevarer dekkjast av den enkelte sjølv.

NB – alle må melde seg på til Joar Sæten – e-post joar-sa@online.no eller SMS 97065568 og samtidig gje beskjed om du skal være med på middag etterpå – frist 14.02.22

Årsmøteinnkalling_NGK_ 2022

Årsmøteinnkalling_SGP_ 2022

 

Dette medfører at alle spelarar skal registrerast i Golfbox før runden.
Gå inn på Starttidbestilling og velg fasilitet Stokkenes Golfpark.
Deretter legg du inn alle spelarar på valgt starttid.

Einar Baggerud Dalen klarte HIO på hol 3 på Stokkenes Golfpark 21. juli 2021  ! – Nordfjord Golfklubb gratulerer 🙂 – 174m med 6-er jern

Vår samarbeidspartner Sparebanken Vest tildeler oss kr. 40.000,- frå Ildsjelfondet 🙂
Dei skriv: «Skal vi ta vare på det verdifulle vi har her på Vestlandet, må vi gjere det saman – for saman gjer vi det betre» Nordfjord Golfklubb er særs takksame

Bjørn Lien klarte HIO på hol 5 siste veke – pitch

Klubben gratulerer ! 🙂

Årsmøte Nordfjord Golfklubb 2021

Årsmøteinnkalling_NGK_ 2021

Årsmøteinnkalling_SGP_ 2021

Årsmøtet vert halde på Stokkenes Gjestegard, torsdag 27.05.2021, kl. 18.00

Sakliste:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Val av møteleiar, referent og to medlemar til å skrive under protokollen.
  3. Styrets årsmelding 2020
  4. Rekneskap 2020 og budsjett 2021
  5. Regulering av kontingent, greenfee, årskort
  6. Val av leiar
  7. Val av styremedlemar, varamedlemar og komitémedlemar
  8. Eventuelt.

 

Nordfjordeid, 9. mai 2021

 

………………………………………………..                                          ……………………………………….

Joar Sæten, sign                                                                    Kent Tryggestad, sign

-sekretær-                                                                              -styreleiar-

 

Laurdag 1.mai stilte ein god dugnadsgjeng opp og ferdig stilte ny øvings green.

Eit godt stykke arbeid gjer at vi i løpet av sommaren kan tilby golfspelarar og kursdeltakarar fine treningsfasilitetar. Takk til ein trufast skare medlemmar som dreg lasset saman!

Hei det er behov for ein ny dugnad – måndag 03.mai kl. 18.00

Restraking av bana og flytting av masse med traktor

Ta med rive – hanskar og godt humør 🙂

 

Banekommitéen