Driving range etter Påske 2024

Norfjord Golf klubb har inngått avtale med UNU AS om å sette opp overbygg over driving rangen. Dette medfører at driving rangen blir heilt stengt i byggeperioden. Oppstart blir rett over påske, og byggetid ca. 4 veker. Vi får da 6 plasser under tak. Vi håper å kunne åpne opp igjen rundt 1 mai, informasjon kjem om framdrift.
Prosjektet er støtta av Sparebanken Vest
Då ser vi fram mot en ny flott sesong på Stokkenes Golfpark 😀