Entries by arild

VTG kurs 2023

Nytt kurs VTG – 2023 ! Vi inviterer til nytt kurs i Vegen til Golf (VTG) måndag 08. mai, kl. 17.00 på Stokkenes Golfpark – møt opp ved garasjen Agnar Kvalsund – påmelding med telefon 920 37 960 eller e-post agnar.kvalsund@enivest.net

Ekstraordinært Årsmøte Stokkenes Golfpark SA – 2022

Ekstraordinært årsmøte Stokkenes Golfpark SA – 2022 Årsmøtet vert halde på Nordfjord Hotell, torsdag 27.10.2022, kl. 19.00 Sakliste: Godkjenning av innkalling og dagsorden Val av møteleiar, referent og to medlemar til å skrive under protokollen. Behandling av kjøpsavtale (nærmare informasjon blir gitt i møtet) Nordfjordeid, 12. oktober, 2022 ………………………………………………..                                                   ………………………………………. Joar Sæten, sign           […]

Gladmelding til vår trufaste dugnadsgjeng

Gladmelding til vår trufaste dugnadsgjeng. Vår gode hovedsponsor Sparebanken Vest har innvilga oss 250.000 i støtte. Dei ser den enorme dugnadsinnsatsen som blir lagt ned årlig! Pengene skal gå til fortsatt oppgradering av maskinpark og bane. Tusen takk for fantastisk støtte!