Entries by arild

Rekrutteringstilbod NGK

Golfklubben oppmodar alle medlemer å ta med vener og kjende til Stokkenes Golfpark. Bruk gjerne rangen, men det er og lov å ta med personar på bana. Vi har oppretta ein Introduksjonsgreenfee som kan nyttast inntil tre gongar. Denne er halvparten av ordinær greenfee, og er lagt inn på Vipps. Betal før de går ut […]

Sommarslaget 2020 – oppstart 28. april kl. 18.00

Sommarslaget startar opp tysdag 28. april med individuelt frammøte. All påmelding i Golfbox. Tee-tid for den enkelte blir sett opp i golfbox og det vert 5 minutt startintervall mellom gruppene. Fyrste gruppe går ut kl. 1800. Bana blir sett opp slik at rundane blir hcp-teljande. Møt opp i god tid, slik at vi ikkje treng […]

Drivingrange er open under følgande føresetnadar

Maks 5 personar på rangen samtidig  Alltid minst 2m mellom personar  Som alltid – ikkje lov å plukke opp ballar ute på rangen  Bruk posar i staden for korger  Følg elles, til ein kvar tid råd frå FHI, og regelverket frå Golfforbundet som er vist på range og på hol 1.  

Dugnad laurdag 18.04 kl. 10.00

Hei alle vi ynskjer at du møter opp for rakedugnad laurdag 18. april kl.10.00 om du har lyst og mogelegheit. Behovet no er å få vekk kvister mm frå bana slik at bana framstår skikkeleg bra no til våropninga. Fint om du tek med eiga rive – om du ikkje har kan de plukke kvistar […]

Vårdugnad – oppmoding til våre medlemar

Opprinnelig var planen å innkalle til dei tradisjonelle vår-dugnadane denne veka men slik situasjonen er no kan vi ikkje kalle inn til dugnad på eit fastsatt tidspunkt. Dette for å unngå for stor ansamling av folk. Vi legg heller opp til dugnadsarbeid på sjølvbestemt tidspunkt. Det må først og fremst rakast/plukkast kvist frå fairwayane og […]

Årsmøte 2020 – Nordfjord Golfklubb og Stokkenes Golfpark

Årsmøte Nordfjord Golfklubb 2020 Årsmøteinnkalling_NGK_2020 Årsmøteinnkalling_SGP_2020 Årsmøtet vert halde på Nordfjord Hotell, torsdag 06.02.2020, kl. 18.00 Etter møte vert det sosialt samvær med mogelegheit for å prøve golfsimulator. Sakliste: Godkjenning av innkalling og dagsorden Val av møteleiar, referent og to medlemar til å skrive under protokollen. Styrets årsmelding 2019 Rekneskap 2019 og budsjett 2020 Regulering av […]