Årsmøte 2020 – Nordfjord Golfklubb og Stokkenes Golfpark

Årsmøte Nordfjord Golfklubb 2020

Årsmøteinnkalling_NGK_2020

Årsmøteinnkalling_SGP_2020

Årsmøtet vert halde på Nordfjord Hotell, torsdag 06.02.2020, kl. 18.00

Etter møte vert det sosialt samvær med mogelegheit for å prøve golfsimulator.

Sakliste:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Val av møteleiar, referent og to medlemar til å skrive under protokollen.
 3. Styrets årsmelding 2019
 4. Rekneskap 2019 og budsjett 2020
 5. Regulering av kontingent, greenfee, årskort
 6. Val av leiar
 7. Val av styremedlemar, varamedlemar og komitémedlemar
 8. Eventuelt.

 

 

Nordfjordeid, 21. januar 2020

 

………………………………………………..                                          ……………………………………….

Joar Sæten, sign                                                                    Kent Tryggestad, sign

-sekretær-                                                                              -styreleiar-

Årsmøte 2020 NGK og SGP

Årsmøtet vert på Nordfjord Hotell – 06. februar – innkalling kjem

Viktig informasjon frå Golfforbundet !

I år får alle norske golfspillere nytt handicap. Det blir interessant, utfordrende og spennende.

På følgende link http://bit.ly/WHS_klubbinformasjon kan klubben og handicapkomiteen nå laste ned blant annet:

 • • WHS Klubbpresentasjonen, som holdes av klubbens handicapansvarlige overfor medlemmene.
  • WHS Klubbpresentasjonen manus (støttetekst).
  • WHS nyhet (mal) som klubben legger ut på sin hjemmeside. Viktig at dette gjøres.
  • WHS nyhetsbrev (mal) som klubben sender på e-post til sine medlemmer. Viktig at dette gjøres.
  • Mappe med ulike WHS videoer som klubben kan publisere på hjemmeside, Facebook etc. Disse kan benyttes både til informasjon og opplæring. Alle videoer er på engelsk.

I tillegg finner du noe tidligere utsendt informasjon med mer. På dette området vil vi legge ut mer informasjon, materiell og annet utover vinteren, så følg med.

Webinar om klubbpresentasjonen
Tirsdag 7. januar holdt vi et webinar for klubbenes «handicapfolk» om WHS Klubbpresentasjonen.
Representanter fra 31 klubber deltok. Det vil si at mange klubber var representert, men mange klubber var ikke representert.
Dersom klubbens handicapkomité ikke hadde anledning til å delta på webinaret, eller ønsker å se webinaret på nytt, kan det streames herfra:
Webinaret varte i ca. 50 minutter og var tilrettelagt for klubbenes «handicapfolk». Webinaret må ikke distribueres til andre enn klubbens handicapkomité eller de som skal holde klubbpresentasjonen overfor klubbens medlemmer. Webinaret er med andre ord kun til internt bruk i klubben.

Vi håper at alle klubber holder WHS klubbpresentasjonen overfor sine medlemmer før sesongstart og at klubbens handicapansvarlige setter seg godt inn i den informasjonen om WHS som foreligger på nåværende tidspunkt.
Etter at klubben har holdt klubbpresentasjoner, vennligst gi NGF en kort tilbakemelding gjennom et kort rapportskjema som åpnes her.

Webinar 22. april
Vi har planlagt et nytt webinar onsdag 22. april kl. 12.00 – 12.30. Da skal vi praktisk vise hvordan man registrerer runder i GolfBox, både hull-for-hull og justert bruttoscore. Sett av tid til det og meld på når det blir anledning til å melde seg på. Invitasjon kommer senere.

Spørsmål om WHS kan sendes til handicap@golfforbundet.no

Mer WHS info finner du alltid på NGFs hjemmesider.

PS! Det er ikke sikkert alle medlemmene er like stødige i golfreglene, og her kan klubben laste ned klubbpresentasjonen golfregler og mye annet «regelsnacks».