Årsmøte 2021

På grunn av covid situasjonen er det ikkje tilrådelig å arrangere årsmøte. Vi utsetter dette på ubestemt tid, og dagens styre fortsetter til årsmøtet er avholdt. Men kan melde at vi har hatt et svært godt golfår. Økning i medlemsmassen og sunn og god økonomi. Styret har besluttet at vi viderefører dagens nivå på kontingent, og det sendes ut faktura på dette i starten av februar.
Golfhelsing
Kent Tryggestad
Styreleder

Årsmøte 2021 – Nordfjord Golfklubb og Stokkenes Golfpark

Årsmøte Nordfjord Golfklubb 2021

Årsmøteinnkalling_NGK_ 2021

Årsmøteinnkalling_SGP_ 2021

 

Årsmøtet vert halde på Nordfjord Hotell, torsdag 04.02.2021, kl. 18.00

 

Eventuelle smittevern tiltak kan føre til at vi ikkje får gjennomført fysisk møte.

 

Sakliste:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Val av møteleiar, referent og to medlemar til å skrive under protokollen.
  3. Styrets årsmelding 2020
  4. Rekneskap 2020 og budsjett 2019
  5. Regulering av kontingent, greenfee, årskort
  6. Val av leiar
  7. Val av styremedlemar, varamedlemar og komitémedlemar
  8. Eventuelt.

 

 

Nordfjordeid, 21. januar 2021

 

………………………………………………..                                          ……………………………………….

Joar Sæten, sign                                                                    Kent Tryggestad, sign

-sekretær-                                                                              -styreleiar-

Årsmøte 2021 NGK og SGP

Dato for årsmøtet er satt til 04. februar 2021- innkalling kjem