Velkommen!

Kontakt oss

• Heilt magisk bane
• Greenfee 250 kr
• Alltid ledige tider
• Vi har køller
• Callaway Rouge & Mavrick

Ekstraordinært årsmøte Stokkenes Golfpark SA – 2022

Årsmøtet vert halde på Nordfjord Hotell, torsdag 27.10.2022, kl. 19.00

Sakliste:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Val av møteleiar, referent og to medlemar til å skrive under protokollen.
  3. Behandling av kjøpsavtale (nærmare informasjon blir gitt i møtet)

Nordfjordeid, 12. oktober, 2022

………………………………………………..                                                   ……………………………………….

Joar Sæten, sign                                                                                 Kent Tryggestad, sign

-sekretær-                                                                                             -styreleiar-

 

Hei – vi samlar oss til ein haustdugnad og plukkar ballar i skråning ved drivingrange. Møt opp som du er – ein time eller to hjelper godt på – takk 🙂

Nordfjord Golfklubb

Gladmelding til vår trufaste dugnadsgjeng. Vår gode hovedsponsor Sparebanken Vest har innvilga oss 250.000 i støtte. Dei ser den enorme dugnadsinnsatsen som blir lagt ned årlig! Pengene skal gå til fortsatt oppgradering av maskinpark og bane.

Tusen takk for fantastisk støtte!