Velkommen!

Kontakt oss

• Heilt magisk bane
• Greenfee 250 kr
• Alltid ledige tider
• Vi har køller
• Callaway Rouge & Mavrick

Styret kallar inn til Årsmøte – 09.02.2023 kl. 18.00 på Nordfjord Hotell

Årsmøteinnkalling_NGK_ 2023
Årsmøteinnkalling_SGP_ 2023

Simulatoren er i orden og det kan spelast golf på Nordfjord Hotell – booking i Golfbox

Ekstraordinært årsmøte Stokkenes Golfpark SA – 2022

Årsmøtet vert halde på Nordfjord Hotell, torsdag 27.10.2022, kl. 19.00

Sakliste:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Val av møteleiar, referent og to medlemar til å skrive under protokollen.
  3. Behandling av kjøpsavtale (nærmare informasjon blir gitt i møtet)

Nordfjordeid, 12. oktober, 2022

………………………………………………..                                                   ……………………………………….

Joar Sæten, sign                                                                                 Kent Tryggestad, sign

-sekretær-                                                                                             -styreleiar-