Dugnad laurdag 18.04 kl. 10.00

Hei alle

vi ynskjer at du møter opp for rakedugnad laurdag 18. april kl.10.00 om du har lyst og mogelegheit.

Behovet no er å få vekk kvister mm frå bana slik at bana framstår skikkeleg bra no til våropninga.

Fint om du tek med eiga rive – om du ikkje har kan de plukke kvistar for hand med hanskar.

Kjekt om flest mogeleg tek seg eit par timar saman – takk og vel møtt

Baneansvarleg

Tore Henning Naustdal

Vårdugnad – oppmoding til våre medlemar

Opprinnelig var planen å innkalle til dei tradisjonelle vår-dugnadane denne veka men slik

situasjonen er no kan vi ikkje kalle inn til dugnad på eit fastsatt tidspunkt.

Dette for å unngå for stor ansamling av folk.

Vi legg heller opp til dugnadsarbeid på sjølvbestemt tidspunkt.

Det må først og fremst rakast/plukkast kvist frå fairwayane og spesielt rundt greenane.

Du ta med eiga rive heima ifrå.

Det vil kome fleire arbeidsoppgaver etter kvart.

Håpar mange kan bidra litt og vel møtt😊

Vennlig hilsen

Tore Henning Naustdal

Baneansvarleg Nordfjord GK

Tel:47902639