Drivingrange er open under følgande føresetnadar

  • Maks 5 personar på rangen samtidig
  •  Alltid minst 2m mellom personar
  •  Som alltid – ikkje lov å plukke opp ballar ute på rangen
  •  Bruk posar i staden for korger
  •  Følg elles, til ein kvar tid råd frå FHI, og regelverket frå Golfforbundet som er vist på range og på hol 1.

 

Dugnad laurdag 18.04 kl. 10.00

Hei alle

vi ynskjer at du møter opp for rakedugnad laurdag 18. april kl.10.00 om du har lyst og mogelegheit.

Behovet no er å få vekk kvister mm frå bana slik at bana framstår skikkeleg bra no til våropninga.

Fint om du tek med eiga rive – om du ikkje har kan de plukke kvistar for hand med hanskar.

Kjekt om flest mogeleg tek seg eit par timar saman – takk og vel møtt

Baneansvarleg

Tore Henning Naustdal

Vårdugnad – oppmoding til våre medlemar

Opprinnelig var planen å innkalle til dei tradisjonelle vår-dugnadane denne veka men slik

situasjonen er no kan vi ikkje kalle inn til dugnad på eit fastsatt tidspunkt.

Dette for å unngå for stor ansamling av folk.

Vi legg heller opp til dugnadsarbeid på sjølvbestemt tidspunkt.

Det må først og fremst rakast/plukkast kvist frå fairwayane og spesielt rundt greenane.

Du ta med eiga rive heima ifrå.

Det vil kome fleire arbeidsoppgaver etter kvart.

Håpar mange kan bidra litt og vel møtt😊

Vennlig hilsen

Tore Henning Naustdal

Baneansvarleg Nordfjord GK

Tel:47902639