Styret kallar inn til Årsmøte – 09.02.2023 kl. 18.00 på Nordfjord Hotell

Årsmøteinnkalling_NGK_ 2023
Årsmøteinnkalling_SGP_ 2023

Simulatoren er i orden og det kan spelast golf på Nordfjord Hotell – booking i Golfbox

Ekstraordinært årsmøte Stokkenes Golfpark SA – 2022

Årsmøtet vert halde på Nordfjord Hotell, torsdag 27.10.2022, kl. 19.00

Sakliste:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Val av møteleiar, referent og to medlemar til å skrive under protokollen.
  3. Behandling av kjøpsavtale (nærmare informasjon blir gitt i møtet)

Nordfjordeid, 12. oktober, 2022

………………………………………………..                                                   ……………………………………….

Joar Sæten, sign                                                                                 Kent Tryggestad, sign

-sekretær-                                                                                             -styreleiar-

 

Hei – vi samlar oss til ein haustdugnad og plukkar ballar i skråning ved drivingrange. Møt opp som du er – ein time eller to hjelper godt på – takk 🙂

Nordfjord Golfklubb

Gladmelding til vår trufaste dugnadsgjeng. Vår gode hovedsponsor Sparebanken Vest har innvilga oss 250.000 i støtte. Dei ser den enorme dugnadsinnsatsen som blir lagt ned årlig! Pengene skal gå til fortsatt oppgradering av maskinpark og bane.

Tusen takk for fantastisk støtte!

Nordfjord GK arrangerer turnering søndag 04. september og bana er såleis stengt for andre frå 11.30 – 16.00

Hei alle

Fint om de vil være med oss på ein dugnad onsdag 24. august kl. 18.00

Ta med kantklippar om de har 🙂 om ikkje,  berre som du er 🙂

Banekommitéen

Nytt kurs VTG – siste for i år !

Vi inviterer til nytt kurs i Vegen til Golf (VTG) måndag 22. august, kl. 17.00 på Stokkenes Golfpark – møt opp ved garasjen

Agnar Kvalsund – påmelding med telefon 920 37 960 eller e-post agnar.kvalsund@enivest.net

Hei
Vi inviterer til nytt kurs i Vegen til Golf (VTG) måndag 27. juni , kl. 17.00 på Stokkenes Golfpark – møt opp ved garasjen

Agnar Kvalsund – påmelding med telefon 920 37 960 eller e-post agnar.kvalsund@enivest.net

Har du lyst å ta Vegen til Golf kurs i år ? – då har du sjansen – meld deg på !

Nordfjord Golfklubb – Stokkenes Golfpark

Måndag 09. mai kl. 17.00

Påmelding til Agnar Kvalsund – 92037960 eller agnar.kvalsund@enivest.net