Nordfjord Golfklubb innfører booking av starttid i Golfbox.

Dette medfører at alle spelarar skal registrerast i Golfbox før runden.
Gå inn på Starttidbestilling og velg fasilitet Stokkenes Golfpark.
Deretter legg du inn alle spelarar på valgt starttid.

HIO på hol 3 !

Einar Baggerud Dalen klarte HIO på hol 3 på Stokkenes Golfpark 21. juli 2021  ! – Nordfjord Golfklubb gratulerer 🙂 – 174m med 6-er jern

Sparebanken Vest – Ildsjelfondet

Vår samarbeidspartner Sparebanken Vest tildeler oss kr. 40.000,- frå Ildsjelfondet 🙂
Dei skriv: «Skal vi ta vare på det verdifulle vi har her på Vestlandet, må vi gjere det saman – for saman gjer vi det betre» Nordfjord Golfklubb er særs takksame

HIO for Bjørn Lien

Bjørn Lien klarte HIO på hol 5 siste veke – pitch

Klubben gratulerer ! 🙂

Årsmøte 2021 – Nordfjord Golfklubb og Stokkenes Golfpark

Årsmøte Nordfjord Golfklubb 2021

Årsmøteinnkalling_NGK_ 2021

Årsmøteinnkalling_SGP_ 2021

Årsmøtet vert halde på Stokkenes Gjestegard, torsdag 27.05.2021, kl. 18.00

Sakliste:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Val av møteleiar, referent og to medlemar til å skrive under protokollen.
  3. Styrets årsmelding 2020
  4. Rekneskap 2020 og budsjett 2021
  5. Regulering av kontingent, greenfee, årskort
  6. Val av leiar
  7. Val av styremedlemar, varamedlemar og komitémedlemar
  8. Eventuelt.

 

Nordfjordeid, 9. mai 2021

 

………………………………………………..                                          ……………………………………….

Joar Sæten, sign                                                                    Kent Tryggestad, sign

-sekretær-                                                                              -styreleiar-

Endeleg vert det ny øvingsgreen !

 

Laurdag 1.mai stilte ein god dugnadsgjeng opp og ferdig stilte ny øvings green.

Eit godt stykke arbeid gjer at vi i løpet av sommaren kan tilby golfspelarar og kursdeltakarar fine treningsfasilitetar. Takk til ein trufast skare medlemmar som dreg lasset saman!

Vårdugnad II – du er invitert :-)

Hei det er behov for ein ny dugnad – måndag 03.mai kl. 18.00

Restraking av bana og flytting av masse med traktor

Ta med rive – hanskar og godt humør 🙂

 

Banekommitéen

 

Bana vert opna med sommargreenar laurdag 01. mai kl. 12.00

Nordfjord Golfklubb har no bestemt at vi opnar bana for spel på sommargreenar laurdag 01. mai kl. 12.00

Ta omsyn til smitteverrnreglar

Vi ynskjer alle ein god golfsesong !

Styret

Vårdugnad på golfbana ! 24. april kl. 13.00

Nordfjord Golfklubb inviterer til vårdugnad laurdag 24. april kl. 13.00

Ta med rive og plenrive – arbeidet er stort sett raking og rydding av kvister på fairways og greenar.

Vel møtt

Banekommiteen

Vegen til golf(VTG) kurs

Hei sesongen er snart i gang og vi inviterer nye som er interesserte:

VTG – kurs, tysdag 27. april kl. 17.00 – 20.00 på Stokkenes Golfpark

Påmelding og/eller spørsmål til 92037960 eller 97511194 – eller på e-post til post@norgolf.com