Årsmøte 2020 – Nordfjord Golfklubb og Stokkenes Golfpark

Årsmøte Nordfjord Golfklubb 2020

Årsmøteinnkalling_NGK_2020

Årsmøteinnkalling_SGP_2020

Årsmøtet vert halde på Nordfjord Hotell, torsdag 06.02.2020, kl. 18.00

Etter møte vert det sosialt samvær med mogelegheit for å prøve golfsimulator.

Sakliste:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Val av møteleiar, referent og to medlemar til å skrive under protokollen.
  3. Styrets årsmelding 2019
  4. Rekneskap 2019 og budsjett 2020
  5. Regulering av kontingent, greenfee, årskort
  6. Val av leiar
  7. Val av styremedlemar, varamedlemar og komitémedlemar
  8. Eventuelt.

 

 

Nordfjordeid, 21. januar 2020

 

………………………………………………..                                          ……………………………………….

Joar Sæten, sign                                                                    Kent Tryggestad, sign

-sekretær-                                                                              -styreleiar-

Årsmøte 2020 NGK og SGP

Årsmøtet vert på Nordfjord Hotell – 06. februar – innkalling kjem