Simulatorinformasjon

Bruk av simulator på Nordfjord Hotell
Vi opplever for tida at SkyTrac brukar lenger tid på å registrere slag.
Det vert jobba med å rette dette, men vi veit dessverre ikkje kor lang tid det vil ta før dette er ordna.
Simulator kan nyttast men vær klar over dette 🙂