Gladmelding til vår trufaste dugnadsgjeng

Gladmelding til vår trufaste dugnadsgjeng. Vår gode hovedsponsor Sparebanken Vest har innvilga oss 250.000 i støtte. Dei ser den enorme dugnadsinnsatsen som blir lagt ned årlig! Pengene skal gå til fortsatt oppgradering av maskinpark og bane.

Tusen takk for fantastisk støtte!