Årsmøter i NGK og SGP 17.02.22 kl. 18.00 Nordfjord Hotell

Hei

Styret kallar inn til årsmøte sjå lenkjer til agenda under

Styret har vedteke at klubben dekkjer middag mens eventuelt drikkevarer dekkjast av den enkelte sjølv.

NB – alle må melde seg på til Joar Sæten – e-post joar-sa@online.no eller SMS 97065568 og samtidig gje beskjed om du skal være med på middag etterpå – frist 14.02.22

Årsmøteinnkalling_NGK_ 2022

Årsmøteinnkalling_SGP_ 2022