Årsmøte 2021 NGK og SGP

Dato for årsmøtet er satt til 04. februar 2021- innkalling kjem