Vårdugnad – oppmoding til våre medlemar

Opprinnelig var planen å innkalle til dei tradisjonelle vår-dugnadane denne veka men slik

situasjonen er no kan vi ikkje kalle inn til dugnad på eit fastsatt tidspunkt.

Dette for å unngå for stor ansamling av folk.

Vi legg heller opp til dugnadsarbeid på sjølvbestemt tidspunkt.

Det må først og fremst rakast/plukkast kvist frå fairwayane og spesielt rundt greenane.

Du ta med eiga rive heima ifrå.

Det vil kome fleire arbeidsoppgaver etter kvart.

Håpar mange kan bidra litt og vel møtt😊

Vennlig hilsen

Tore Henning Naustdal

Baneansvarleg Nordfjord GK

Tel:47902639