Sparebanken Vest – Ildsjelfondet

Vår samarbeidspartner Sparebanken Vest tildeler oss kr. 40.000,- frå Ildsjelfondet 🙂
Dei skriv: «Skal vi ta vare på det verdifulle vi har her på Vestlandet, må vi gjere det saman – for saman gjer vi det betre» Nordfjord Golfklubb er særs takksame