Velkommen!

Kontakt oss

• Heilt magisk bane
• Greenfee 250 kr
• Alltid ledige tider
• Vi har køller
• Callaway Rouge & Mavrick

Nokre av våre medlemar fekk demonstrert denne

Innkalling til Årsmøter 2018 for året 2017 – 01. februar kl. 18.30 i Skreddarhuset, Øyane 11

Nordfjord GK:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Val av møteleiar, referent og to medlemar til å skrive under protokollen.
 3. Styrets  årsmelding 2017
 4. Rekneskap 2017 og budsjett 2018
 5. Regulering av kontingent, greenfee, årskort
 6. Val av leiar
 7. Val av styremedlemar, vara medlemar og komitémedlemar
 8. Eventuelt

Stokkenes Golfpark:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Val av møteleiar, referent og to medlemar til å skrive under protokollen.
 3. Styrets  årsmelding 2017
 4. Rekneskap 2017 og budsjett 2018
 5. Val av leiar
 6. Val av styremedlemar, vara medlemar
 7. Eventuelt

Vel møtt – etter årsmøte vert det sosial samling på Nordfjord Hotell

Styret