Nattgolf – vi prøver igjen onsdag 28.10 kl. 17.30

Det vert nattgolf onsdag 28.10 kl. 17.30.

Påmelding i Golfbox 

Dei som er påmelde frå før står på lista . Vil du ikkje være med kan du slette deg frå påmeldingslista

Sportskommiteen