Golfsimulator på Nordfjord Hotel

Frå og med komande måndag 16.09.2019 vil Golfsimulatoren på Nordfjord Hotell vere open for spel.
All booking av tid skal skje på Golfbox!

Golfsimulator Nordfjord hotell – Hemsen

Prisar og reglar 2019, vi har introduksjonsprisar ut året:

Pris pr time, junior kr. 100,-
Pris pr time, voksen kr. 200,-

Årskort junior kr. 500,-
Årskort voksen kr. 1.000,-

Junior tom året medlem fyller 19 år
Voksen fom året medlem fyller 20 år

Årskortet inneber fritt spel inntil 2 timar pr. dag. Medspelarar utan årskort betaler sin del.
Maks tal på spelarar er fire.
Timesatsane gjeld pr. spelte time, dvs. at fire vaksne betalar kr. 50,- pr. time.

All timebestilling skjer på Golfbox, merk at heile tidsperioden skal bookast med alle spelarane.

Sjå elles Reglar for bestilling i Golfbox!

Betaling med Vipps 99802 før timen tek til, gå til Golfsimulator på Vipps.

Skriv deg inn i bok i resepsjonen for å få nøkkelkort, alle spelarar skal skrive seg inn.

Nordfjord Golfklubb har eit herresett ståande på Hemsen når bana på Stokkenes er stengt.
Du kan bruke eige sett, men skal bruke golfballane som ligg på matta.

Golfsko (reine!) tar vi på når vi er i simulatorrommet.

Alkohol er ikkje tillatt på Hemsen!
Det same gjeld medbrakt mat og drikke.

Husk å rydde etter deg!

Nordfjord Golfklubb

For spørsmål eller hjelp kontakt Frode 91883932 eller Jan 91360535