Drivingrange er open under følgande føresetnadar

  • Maks 5 personar på rangen samtidig
  •  Alltid minst 2m mellom personar
  •  Som alltid – ikkje lov å plukke opp ballar ute på rangen
  •  Bruk posar i staden for korger
  •  Følg elles, til ein kvar tid råd frå FHI, og regelverket frå Golfforbundet som er vist på range og på hol 1.