BANA ER STENGT FOR ALL FERDSEL FRAM TIL ONSDAG 15. MAI KL. 14:00 SOM FØLGE AV SPRØYTING