Årsmøte 2021

På grunn av covid situasjonen er det ikkje tilrådelig å arrangere årsmøte. Vi utsetter dette på ubestemt tid, og dagens styre fortsetter til årsmøtet er avholdt. Men kan melde at vi har hatt et svært godt golfår. Økning i medlemsmassen og sunn og god økonomi. Styret har besluttet at vi viderefører dagens nivå på kontingent, og det sendes ut faktura på dette i starten av februar.
Golfhelsing
Kent Tryggestad
Styreleder