Oppføringer av arild

Årsmøte Nordfjord GK og Stokkenes Golfpark

Innkalling til Årsmøter 2018 for året 2017 – 01. februar kl. 18.30 i Skreddarhuset, Øyane 11 Nordfjord GK: Godkjenning av innkalling og dagsorden Val av møteleiar, referent og to medlemar til å skrive under protokollen. Styrets  årsmelding 2017 Rekneskap 2017 og budsjett 2018 Regulering av kontingent, greenfee, årskort Val av leiar Val av styremedlemar, vara […]

Avslutning av sesongen og sosiale aktivitetar

Hei styret har vedteke følgande; Det vert samling 02. november kl. 20.00 på Kinarestauranten –  der det vert mogeleg å kjøpe mat mm. Samtidig vert det premieutdeling for Sommarslaget og Nattgolfen. Påmelding er nødvendig til Frode Nord eller Arild Hjelmeland innan 31. oktober takk og velkomne skal de være 🙂 Samtidig vil styret minne om: […]

Nattgolf !!

NGK inviterer til Nattgolf mandag 23. oktober 2017,  kl. 19.00 på Stokkenes. Påmelding i Golfbox eller ved oppmøte – møt opp seinast 18.30 Sportskommiteen

Ekstraordinært Årsmøte Stokkenes Golfpark

Ekstraordinært årsmøte – Stokkenes Golfpark SA – 2017, fredag 06. oktober i Skreddarhuset kl. 18.00 Sakliste: Godkjenning av innkalling og dagsorden Val av møteleiar, referent og to medlemar til å skrive under protokollen. Kjøp av gnr. 48 b.nr. 17 Styret har siste tida hatt ein prosess for å inngå avtale om kjøp av garasje der […]

NordVest Tour 2017

Uttale frå Donovan Goosen: Takk til alle som har deltatt på NordVestTour i 2017. Vi har hatt 8 super turneringar med mykje bra golf. Samtlige baner har vore i kjempebra stand og arrangement supert!! Etter den siste runde blei vinnarar av Order of Merit i dei 6 klasser kåra. I to av klassene var det […]