Entries by arild

Snart tid for golf

Ein del is på greenane – men no er dei rydda. Takk for godt dugnadsarbeid igjen ! Alle greenar er fri for is og snø. Med sol og varme framover så blir det golf om nokre veker?

Årsmøte Nordfjord GK og Stokkenes Golfpark

Innkalling til Årsmøter 2018 for året 2017 – 01. februar kl. 18.30 i Skreddarhuset, Øyane 11 Nordfjord GK: Godkjenning av innkalling og dagsorden Val av møteleiar, referent og to medlemar til å skrive under protokollen. Styrets  årsmelding 2017 Rekneskap 2017 og budsjett 2018 Regulering av kontingent, greenfee, årskort Val av leiar Val av styremedlemar, vara […]

Avslutning av sesongen og sosiale aktivitetar

Hei styret har vedteke følgande; Det vert samling 02. november kl. 20.00 på Kinarestauranten –  der det vert mogeleg å kjøpe mat mm. Samtidig vert det premieutdeling for Sommarslaget og Nattgolfen. Påmelding er nødvendig til Frode Nord eller Arild Hjelmeland innan 31. oktober takk og velkomne skal de være 🙂 Samtidig vil styret minne om: […]

Nattgolf !!

NGK inviterer til Nattgolf mandag 23. oktober 2017,  kl. 19.00 på Stokkenes. Påmelding i Golfbox eller ved oppmøte – møt opp seinast 18.30 Sportskommiteen